Lưu ý quan trọng: Không link card ngay sau bước điền email, mật khẩu lúc tạo tài khoản; Paypal sẽ thông báo lỗi. Thay vào đó, hãy vào My account => Wallet và link card.

Bước 2.1: Tại trang tài khoản Paypal ấn vào “Link a Card or Bank” sau đó chọn “Link a credit card” hoặc ấn vào link này

Bước 2.2: Điền thông tin thẻ mà bạn nhận được trong email:

  • Credit card number: Số thẻ
  • Card type: Paypal sẽ tự xác định loại thẻ
    • Nếu chữ số đầu tiên của số thẻ là 4: Visa
    • Nếu chữ số đầu tiên của số thẻ là 5: Mastercard
  • Expiration date: Exp của thẻ
  • Security code: Cvv của thẻ

Ví dụ điền như ảnh dưới:

Bước 2.3: Sau đó ấn Link Card, Paypal sẽ báo thành công như ảnh dưới. Ấn Done.

Bước 2.4: Ấn Confirm your card (Có thể nút này nằm bên dưới hơi khác so với ảnh minh họa)

Bước 2.5: Sau đó ấn Get a code

Bước 2.6: Paypal báo đã gửi 1 code về trang web của chúng tôi. Bạn hãy ấn Done.