Trước khi sử dụng thẻ, bạn cần cung cấp chính xác địa chỉ của tài khoản Paypal để chúng tôi cập nhật vào thẻ. Bạn có thể xem địa chỉ tài khoản paypal của mình TẠI ĐÂY

Nhập Số thẻ vào ô dưới đây (16 chữ số viết liền):

Điền dòng đầu tiên của địa chỉ vào ô dưới đây (xem ví dụ bên dưới), các dòng khác không cần điền. VIẾT KHÔNG DẤU, KHÔNG DÙNG KÝ HIỆU "#" (Trong tài khoản của bạn có thể có dấu, nhưng điền địa chỉ ô dưới đây bạn chỉ được nhập không dấu).

Zipcode

Điền xong 3 ô trên hãy ấn vào nút Gửi đi

Sau khi gửi yêu cầu cập nhật, bạn phải chờ chúng tôi xử lý xong mới có thể sử dụng thẻ. Xem yêu cầu của bạn đã được xử lý xong hay chưa TẠI ĐÂY. Thông thường sẽ hoàn thành trong vài phút, nhưng còn tùy thuộc vào số lượng thẻ chúng tôi đang phải xử lý.
Ví dụ địa chỉ trong Paypal của bạn như ảnh dưới thì sẽ điền như sau:

Ô đầu tiên điền số thẻ cần sử dụng

Ô thứ 2: 401 7TH AVE

Ô thứ 3: 10001

Lưu ý quan trọng: Không link card ngay sau bước điền email, mật khẩu lúc tạo tài khoản; Paypal sẽ thông báo lỗi. Thay vào đó, hãy vào My account => Wallet và link card.

Bước 2.1: Tại trang tài khoản Paypal ấn vào "Link a Card or Bank" hoặc ấn vào link này

 • Sau đó chọn Link a credit card

Bước 2.2: Điền thông tin thẻ mà bạn nhận được trong email:

 • Credit card number: Số thẻ
 • Card type: Paypal sẽ tự xác định loại thẻ
  • Nếu chữ số đầu tiên của số thẻ là 4: Visa
  • Nếu chữ số đầu tiên của số thẻ là 5: Mastercard
 • Expiration date: Exp của thẻ
 • Security code: Cvv của thẻ

Ví dụ điền như ảnh dưới:

Bước 2.3: Sau đó ấn Link Card, Paypal sẽ báo thành công như ảnh dưới. Ấn Done.

Bước 2.4: Ấn Confirm your card (Có thể nút này nằm bên dưới hơi khác so với ảnh minh họa)

Bước 2.5: Sau đó ấn Get a code

Bước 2.6: Paypal báo đã gửi 1 code về trang web của chúng tôi. Bạn hãy ấn Done.

Lưu ý quan trọng: Không link card ngay sau bước điền email, mật khẩu lúc tạo tài khoản; Paypal sẽ thông báo lỗi. Thay vào đó, hãy vào My account => Wallet và link card.

Bước 2.1: Tại trang tài khoản Paypal ấn vào "Link a Card or Bank" sau đó chọn "Link a credit card" hoặc ấn vào link này

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-1024x508.png

Bước 2.2: Điền thông tin thẻ mà bạn nhận được trong email:

 • Credit card number: Số thẻ
 • Card type: Paypal sẽ tự xác định loại thẻNếu chữ số đầu tiên của số thẻ là 4: Visa
 • Nếu chữ số đầu tiên của số thẻ là 5: Mastercard
 • Expiration date: Exp của thẻ
 • Security code: Cvv của thẻ

Ví dụ điền như ảnh dưới:

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image.png

Bước 2.3: Sau đó ấn Link Card, Paypal sẽ báo thành công như ảnh dưới. Ấn Done.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-2.png

Bước 2.4: Tại trang thông tin thẻ (vừa link card), hãy thêm /confirmation?action=initiate_paypal_code_confirmation vào cuối đường link và Enter, sẽ xuất hiện chỗ yêu cầu code. Xem ảnh mẫu bên dưới:

Bước 2.5: Sau đó ấn Get a code

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-4.png

Bước 2.6: Paypal báo đã gửi 1 code về trang web của chúng tôi. Bạn hãy ấn Done

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-5.png

Điền xong ấn vào nút "Gửi"

Sau khi gửi yêu cầu lấy code, bạn xem code TẠI ĐÂY. Thông thường sẽ cập nhật code trong vài phút, nhưng còn tùy thuộc vào số lượng thẻ chúng tôi đang phải xử lý. Sau khi có code, bạn quay trở lại Paypal và ấn vào "Enter the code to confirm your card" như hình dưới Nhập code vào và ấn Confirm, quá trình xác thực hoàn tất!