Thẻ Verify Paypal

  70.000

  • Exp của thẻ: 7 tháng – 1 năm (ngẫu nhiên)
  • Thời hạn sử dụng và bảo hành: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày mua.
   • Lưu ý: Trước khi sử dụng phải cập nhật địa chỉ cho thẻ tại https://cutt.ly/fastverifypp – đồng thời cũng là trang lấy code
   • Không link card ngay sau bước điền email, mật khẩu lúc tạo tài khoản; Paypal sẽ thông báo lỗi. Hãy vào My account => Wallet và link card.
   • Gặp lỗi trong quá trình sử dụng thẻ phải liên hệ chúng tôi ngay để xử lý, không được click thử lại.
   • Có thể sử dụng với paypal tất cả các nước
  • Bảo hành: Các lỗi của thẻ như sai thông tin, thiếu số dư. Không bảo hành, không chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan tới tài khoản Paypal
  • Khi mua hàng, thông tin thẻ sẽ được gửi vào email của bạn

  Hết hàng

  0