Hướng dẫn chọn loại thẻ xác minh Paypal

Vui lòng chọn Quốc gia của acc Paypal:

Dưới đây là các loại thẻ có thể sử dụng được cho Paypal Việt Nam:
Dưới đây là các loại thẻ có thể sử dụng được cho Paypal US:
Dưới đây là các loại thẻ có thể sử dụng được cho Paypal châu Âu:
  • Hiện chưa có loại thẻ nào phù hợp
Dưới đây là các loại thẻ có thể sử dụng được cho Paypal các quốc gia khác (trừ các nước đặc biệt đã nêu bên trên):