Sau khi mua thẻ, bạn cần cung cấp chính xác zipcode trong phần địa chỉ của tài khoản Ebay để chúng tôi cập nhật vào thẻ.

Nhập số thẻ (16 chữ số viết liền):

Zipcode trong phần địa chỉ của tài khoản Ebay (KHÔNG SỬ DỤNG DẤU GẠCH NGANG "-")

Điền xong 2 ô trên hãy ấn vào nút Gửi đi

Sau khi gửi yêu cầu cập nhật, bạn phải chờ chúng tôi xử lý xong mới có thể sử dụng thẻ. Xem yêu cầu của bạn đã được xử lý xong hay chưa TẠI ĐÂY.

Thông thường sẽ hoàn thành trong vài phút, nhưng còn tùy thuộc vào số lượng thẻ chúng tôi đang phải xử lý.