Hướng dẫn Sử dụng email của hệ thống ngay trên Gmail của bạn

 • Giới thiệu chung: Hướng dẫn dưới đây giúp bạn có thể truy cập vào email hệ thống ngay trên Gmail của bạn, trong khi tài khoản Paypal vẫn sử dụng email riêng của chúng tôi cung cấp. (VD: Bạn có thể xem các email gửi tới [email protected] trong Gmail của bạn).
  • Bạn có thể nhập nhiều email hệ thống của chúng tôi vào 1 gmail của bạn, giúp bạn có thể dễ dàng theo dõi các tài khoản Paypal khác nhau ngay trong 1 gmail, và cũng không cần thiết thay đổi email gốc của tài khoản Paypal.
 • Truy cập vào trang Gmail > Chọn Biểu tượng cài đặt > Chọn Xem tất cả chế độ cài đặt.
 • Ấn Tài khoản và Nhập
 • Ở mục “Kiểm tra thư từ tài khoản khác” chọn “Thêm tài khoản thư
 • Một cửa sổ mới xuất hiện, nhập email mà chúng tôi cung cấp cho bạn. Ví dụ ở đây là: [email protected], sau đó ấn Tiếp theo
 • Giữ nguyên lựa chọn “Nhập email từ tài khoản khác của tôi (POP3)” rồi ấn Tiếp theo
 • Mục tên người dùng: Điền đầy đủ email cả phần phía sau @ (VD: [email protected])
 • Mật khẩu: Điền mật khẩu email mà chúng tôi đã cung cấp cho bạn (Mật khẩu email trên hệ thống Fastverify.email, không phải mật khẩu của Gmail).
 • Máy chủ POP: Ví dụ email bạn cần nhập vào là [email protected] thì dòng Máy chủ POP cần nhập là mail.anumi.bid
 • Cổng: 995
 • Chọn hai ô “Lưu lại một bản sao thư được truy xuất trên máy chủ” & “Luôn sử dụng kết nối an toàn (SSL)”.
  • Việc lựa chọn 2 ô này rất quan trọng, bạn bắt buộc phải làm đúng. Nếu không chúng tôi có thể dừng bảo hành tài khoản cho bạn trong một số trường hợp
 • Vậy là bạn đã hoàn tất cả bước để có thể nhận email ngay trên Gmail của bạn. Nếu bạn muốn gửi email đi (bằng email của hệ thống) trên gmail của bạn, hãy tiếp tục làm các bước dưới đây.
 • Chọn “Có, tôi muốn có thể gửi thư bằng địa chỉ…
 • Ấn Tiếp Theo
 • Ở phần Tên: Nhập địa chỉ email đầy đủ mà chúng tôi cung cấp cho bạn rồi ấn Bước tiếp theo
 • Máy chủ SMTP: Ví dụ địa chỉ email là [email protected], hãy điền Máy chủ SMTP là mail.anumi.bid
 • Cổng: 465
 • Tên người dùng: Điền địa chỉ email đầy đủ (cả phần phía sau @), VD: [email protected]
 • Mật khẩu: Điền mật khẩu email mà chúng tôi đã cung cấp cho bạn (Mật khẩu email trên hệ thống Fastverify.email, không phải mật khẩu của Gmail).
 • Chọn Kết nối an toàn sử dụng SSL
 • Ấn Thêm tài khoản
 • Gmail sẽ yêu cầu bạn nhập mã xác minh được gửi tới email của bạn. Hãy kiểm tra mã này trong Gmail hoặc trang email hệ thống của chúng tôi
 • Nhập mã vào và ấn Xác minh
 • Quá trình nhập email sẽ hoàn tất