Facebook thường yêu cầu Code xác minh và OTP, xin đừng nhầm lẫn. Trang này dành để lấy Code xác minh tự động, còn OTP vui lòng xem tại https://fastverify.net/otp/

  • Code xác minh Facebook: Là khi Facebook yêu cầu bạn điền code 4 ký tự sau “FBPAY”
  • OTP: Là khi bạn add thẻ và Facebook thông báo đã gửi OTP về email/sđt của chúng tôi, mã này gồm 6 chữ số.

Lấy code xác minh facebook

Điền xong ấn vào nút "Gửi đi"

  • Sau khi gửi yêu cầu lấy code, bạn xem code TẠI ĐÂY
  • Thông thường sẽ cập nhật code trong vài phút, nhưng còn tùy thuộc vào số lượng thẻ chúng tôi đang phải xử lý.