Hướng dẫn lấy OTP Facebook

Xin đừng nhầm lẫn giữa mã code xác minh và mã OTP. Trang này dành để lấy mã OTP tự động, còn mã xác minh truy vấn tự động tại https://fastverify.net/fb/

 1. Code xác minh Facebook: Là khi Facebook yêu cầu bạn điền code 4 ký tự sau “FBPAY”
 2. OTP: Là khi bạn add thẻ và Facebook thông báo đã gửi OTP về email/sđt của chúng tôi, mã này gồm 6 chữ số.

Phía dưới đây tự động cập nhật mã OTP của tất cả các thẻ (Trang tự động refresh sau 45 giây). Hãy tìm số thẻ của bạn phía sau “card ending with”. Nếu không thấy OTP vui lòng liên hệ chúng tôi (08:00 – 22:00).

 • 26/07/2020 00:01
  Dear -NA-, Your OTP is:479912222 Enter the OTP to complete the online transaction at Facebook for £0.00 using the card ending with 0541. This ...
 • 26/07/2020 00:01
  Dear -NA-, Your OTP is:479958 Enter the OTP to complete the online transaction at Facebook for £0.00 using the card ending with 0541. This ...
 • 25/07/2020 23:52
  Dear -NA-, Your OTP is:479958 Enter the OTP to complete the online transaction at Facebook for £0.00 using the card ending with 0541. This ...
 • 25/07/2020 23:43
  vcxv
 • 24/07/2020 19:34
  Dear -NA-, Your OTP is:869469 Enter the OTP to complete the online transaction at Facebook for £0.00 using the card ending with 9536. This ...
 • 24/07/2020 19:22
  ok