Thẻ xác minh Paypal các nước (trừ châu Âu) – Loại 2

 • Khi liên kết thẻ gặp lỗi Địa chỉ/Billing, hãy ấn liên kết thẻ lần lượt 4 lần sẽ thành công.
 • Bước 1.1: Tại trang tài khoản Paypal ấn vào "Link a Card or Bank" hoặc ấn vào link này
  • Sau đó chọn Link a credit card
 • Bước 1.2: Điền thông tin thẻ mà bạn nhận được trong email:
  • Credit card number: Số thẻ
  • Card type: Paypal sẽ tự xác định loại thẻ
   • Nếu chữ số đầu tiên của số thẻ là 4: Visa
   • Nếu chữ số đầu tiên của số thẻ là 5: Mastercard
  • Expiration date: Exp của thẻ
  • Security code: Cvv của thẻ
 • Bước 1.3: Sau đó ấn Link Card, Paypal sẽ báo lỗi như ảnh dưới. Ấn "Liên kết thẻ" khoảng 4 lần sẽ thành công.
 • Bước 1.4: Ấn Xác nhận thẻ (Có thể nút này nằm bên dưới hơi khác so với ảnh minh họa)
 • Bước 1.5: Sau đó ấn Get a code (Chỉ ấn một lần)
 • Bước 1.6: Paypal báo đã 'Get a code' thành công. Bạn hãy ấn Done & gửi yêu cầu xem code ở bước tiếp theo
 • Bước 1.1: Tại trang tài khoản Paypal ấn vào "Link a Card or Bank" sau đó chọn "Link a credit card" hoặc ấn vào link này
 • Bước 1.2: Điền thông tin thẻ mà bạn nhận được trong email:
  • Credit card number: Số thẻ
  • Card type: Paypal sẽ tự xác định loại thẻ.
   • Nếu chữ số đầu tiên của số thẻ là 4: Visa
   • Nếu chữ số đầu tiên của số thẻ là 5: Mastercard
  • Expiration date: Exp của thẻ
  • Security code: Cvv của thẻ
 • Bước 1.3: Sau đó ấn Link Card, Paypal sẽ báo lỗi Billing như ảnh dưới. Hãy ấn Link card lần lượt khoảng 4 lần sẽ thành công.
 • Bước 1.4: Chỉ có Paypal US Personal mới có thể lấy code như bước dưới đây, Paypal US business chỉ cần liên kết thẻ như bên trên là xong.
  • Tại trang thông tin thẻ (vừa link card), hãy thêm /confirmation?action=initiate_paypal_code_confirmation vào cuối đường link và Enter, sẽ xuất hiện chỗ yêu cầu code. Xem ảnh mẫu bên dưới:
 • Bước 1.5: Sau đó ấn Get a code (Chỉ ấn một lần)
 • Bước 1.6: Paypal báo đã 'Get a code' thành công. Bạn hãy ấn Done & gửi yêu cầu xem code ở bước tiếp theo
 • Trước hết, hãy chắc chắn rằng bạn đã ấn "Get a code" ở trong Paypal như hướng dẫn trong bước trước thì hệ thống mới có thể tra cứu code.
 • Vào trang sau đây để tìm code cho thẻ của bạn => https://fastverify.net/paypal2-code/
 • Sau khi có code, bạn quay trở lại Paypal và ấn vào "Enter the code to confirm your card"
 • Nhập code vào và ấn Confirm, quá trình xác thực hoàn tất!