Thẻ xác minh Paypal tất cả các nước

 • Bạn phải thực hiện đúng hướng dẫn, nếu không sẽ không được bảo hành khi bị lỗi.
 • Thẻ cần được cập nhật zip code. Sau khi cập nhật zip code thành công, cần chờ 15 phút trước khi sử dụng.

Hệ thống cần phải cập nhật zipcode của thẻ trùng khớp với zipcode của địa chỉ trong tài khoản Paypal, sau đó bạn cần chờ 15 phút rồi sử dụng được thẻ. Bạn hãy điền các thông tin dưới đây:

+ Ấn vào đây để cập nhật zipcode nhiều thẻ cùng một lúc

 • Sau khi gửi xong yêu cầu, sẽ có thông báo trạng thái của thẻ. (Nếu quá 3 phút chưa cập nhật xong, vui lòng nhắn tin cho chúng tôi để được xử lý nhanh).
 • Lưu ý: Sau khi cập nhật zipcode, vui lòng chờ 15 phút trước khi liên kết thẻ vào Paypal.
Trong mục liên kết thẻ vào Paypal có dòng địa chỉ. Chuỗi ký tự cuối cùng chính là Zip code của tài khoản. (Có thể là số hoặc chữ và số).
 • Bước 2.1: Tại trang tài khoản Paypal ấn vào "Link a Card or Bank account" hoặc ấn vào link này

 • Sau đó chọn Link a debit or credit card
 • Bước 2.2: Điền thông tin thẻ rồi ấn Link card
 • Credit card number: Số thẻ
 • Card type: Paypal sẽ tự xác định loại thẻ
  • Nếu chữ số đầu tiên của số thẻ là 4: Visa
  • Nếu chữ số đầu tiên của số thẻ là 5: Mastercard
 • Expiration date: Exp của thẻ
 • Security code: Cvv của thẻ
 • Nếu Paypal xác minh thành công, sẽ yêu cầu nhập OTP như bên dưới. Vui lòng chuyển tiếp qua bước 3.
 • Nếu Paypal xác minh thông tin thất bại, sẽ có thông báo như hình dưới, hãy ấn OK. Vui lòng chờ 10-15 phút rồi xác minh lại.
 • Tại trang thẻ, ấn Confirm your card để xác minh lại thẻ.
 • Paypal sẽ yêu cầu nhập lại mã bảo mật của thẻ (CVV). Sau khi nhập xong, vui lòng chờ kết quả. Nếu Paypal yêu cầu code OTP, hãy chuyển qua bước 3.
 • Paypal sẽ thông báo xác minh thẻ thành công như hình dưới