Lưu ý quan trọng:

  • Hãy chọn loại thẻ mà bạn đã mua bên dưới
  • Bạn phải thực hiện đúng hướng dẫn vì mỗi loại thẻ có một cách sử dụng khác nhau. Nếu không thực hiện đúng hướng dẫn sẽ không được bảo hành khi bị lỗi.

Hướng dẫn Thẻ xác minh Paypal các nước (trừ châu Âu) – Exp 4 năm

Hướng dẫn Thẻ chỉ add Paypal – Không lấy code

Hướng dẫn Thẻ xác minh Paypal các nước (trừ châu Âu) – Exp 7 tháng