Lưu ý quan trọng:

  • Bạn chọn loại thẻ mà bạn đã mua bên dưới, sẽ hiển thị hướng dẫn sử dụng đầy đủ.
  • Bạn phải thực hiện đúng hướng dẫn vì mỗi loại thẻ có một cách sử dụng khác nhau. Nếu không thực hiện đúng hướng dẫn sẽ không được bảo hành khi bị lỗi.
  • Gặp lỗi trong quá trình sử dụng thẻ phải chụp ảnh màn hình và gửi cho chúng tôi ngay để xử lý, không được tự ý thử lại.

Hướng dẫn Thẻ xác minh các nước (trừ châu Âu) – Exp 5 năm

Hướng dẫn Thẻ chỉ add Paypal – Không lấy code – Exp 5 năm

Hướng dẫn Thẻ xác minh tất cả các nước – Exp 1 năm

Hướng dẫn Thẻ xác minh Paypal Việt Nam & US – Exp 7 tháng