Hướng dẫn Thẻ xác minh Paypal các nước (trừ Mỹ & châu Âu) – Exp thẻ 4 năm

 • Bạn phải thực hiện đúng hướng dẫn, nếu không sẽ không được bảo hành khi bị lỗi.
 • Ngay sau khi tạo tài khoản, paypal sẽ yêu cầu bạn liên kết thẻ. KHÔNG liên kết thẻ ngay ở bước này vì sẽ xảy ra lỗi. Hãy vào trang https://paypal.com/myaccount/money/cards/new và thêm thẻ.
 • Không liên kết thẻ khi đang đăng nhập Paypal tại một trang khác ngoài Paypal (ví dụ: Bạn đang thanh toán tại một trang web nào đó)
 • Gặp lỗi trong quá trình sử dụng phải chụp ảnh màn hình và gửi cho chúng tôi để xử lý.
 • Lưu ý quan trọng: Ngay sau khi tạo tài khoản, paypal sẽ yêu cầu bạn liên kết thẻ. KHÔNG liên kết thẻ ngay ở bước này vì sẽ xảy ra lỗi. Hãy vào trang https://paypal.com/myaccount/money/cards/new và thêm thẻ.
 • Bước 1.1: Tại trang tài khoản Paypal ấn vào "Link a Card or Bank" hoặc ấn vào link này
  • Sau đó chọn Link a credit card
 • Bước 1.2: Điền thông tin thẻ mà bạn nhận được trong email:
  • Credit card number: Số thẻ
  • Card type: Paypal sẽ tự xác định loại thẻ
   • Nếu chữ số đầu tiên của số thẻ là 4: Visa
   • Nếu chữ số đầu tiên của số thẻ là 5: Mastercard
  • Expiration date: Exp của thẻ
  • Security code: Cvv của thẻ
 • Bước 1.3: Sau đó ấn Link Card, Paypal có thể sẽ báo lỗi tiếng Việt như ảnh dưới đây (hoặc lỗi billing address trong tiếng Anh). Hãy ấn Link card 4-5 lần liên tục sẽ thành công (Lưu ý: Hướng dẫn này chỉ áp dụng với thẻ exp 4 năm đầu số 4288)

 • Paypal sẽ thông báo đã liên kết thẻ thành công thành công như ảnh dưới. Ấn Done.
 • Bước 1.4: Ấn Confirm your card (Có thể nút này nằm bên dưới hơi khác so với ảnh minh họa)
 • Bước 1.5: Sau đó ấn Get a code (Chỉ ấn một lần)
 • Bước 1.6: Paypal báo đã 'Get a code' thành công. Bạn hãy ấn Done & gửi yêu cầu xem code ở bước tiếp theo
 • Sau khi có code, bạn quay trở lại Paypal và ấn vào "Enter the code to confirm your card" như hình dưới
 • Nhập code vào và ấn Confirm, quá trình xác thực hoàn tất!