Acc Paypal Canada mới (đã xác minh thẻ)

120.000160.000

  • Đây là loại Tài khoản Paypal Canada mới, đã xác minh thẻ, dạng Personal, chưa liên kết bank
  • Các tài khoản chưa sử dụng, chưa liên kết cho bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào
  • Tất cả các loại tài khoản sẽ được gửi tới bạn kèm theo đầy đủ thông tin + toàn quyền quản lý email + số thẻ + cookie + Google voice (nếu chọn loại kèm google voice)
  • Chúng tôi sử dụng email tên miền riêng dạng [email protected], không phải gmail hay outlook
  • Quy định bảo hành:
    • Bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 15 ngày nếu tài khoản bị limit và chưa có giao dịch nào
    • Vui lòng kiểm tra thông tin tài khoản, thay đổi mật khẩu trước khi sử dụng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với tiền trong tài khoản Paypal của bạn trong mọi trường hợp
  • Lưu ý: Nên sử dụng kết hợp 2-step verification & cookie để tránh bị xác minh khi đăng nhập.
Xóa
Acc Paypal Canada mới (đã xác minh thẻ)

Giỏ hàng

Cart is empty

Tổng
₫0.00
0