Acc Paypal Philippines mới (đã xác minh thẻ)

140.000

  • Đây là loại Tài khoản Paypal Philippines  mới, đã xác minh thẻ
  • Các tài khoản đã được đăng ký khoảng vài ngày – vài tuần, chưa sử dụng, chưa liên kết cho bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào
  • Tất cả các loại tài khoản sẽ được gửi tới bạn kèm theo đầy đủ thông tin (trừ sđt) + toàn quyền quản lý email + số thẻ + cookie
  • Chúng tôi sử dụng email tên miền riêng dạng [email protected], không phải gmail hay outlook
  • Quy định bảo hành:
    • Bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 15 ngày nếu tài khoản bị limit và chưa có giao dịch nào
    • Vui lòng kiểm tra thông tin tài khoản, thay đổi mật khẩu trước khi sử dụng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với tiền trong tài khoản Paypal của bạn trong mọi trường hợp
  • Lưu ý: Sau khi nhận acc nên thay đổi sđt của tài khoản về sdt của bạn hoặc sử dụng kết hợp 2-step verification & cookie để tránh bị xác minh số điện thoại trong lần đăng nhập sau.

còn 5 hàng

Quantity Price
1 - 4 140.000
5 - 9 135.000
10 - 19 130.000
20 - 49 120.000
50+ 110.000
Acc Paypal Philippines mới (đã xác minh thẻ)

140.000

Giỏ hàng

Cart is empty

Tổng
₫0.00
0