Tài khoản Paypal Philippines mới (đã xác minh thẻ)

100.000 | 5% Hoàn tiền

  • Đây là loại Tài khoản Paypal Philippines mới, đã xác minh thẻ, chưa liên kết cho bất kỳ trang web nào
  • Sau khi mua hàng, đầy đủ thông tin tài khoản (trừ sđt) + email tài khoản + cookie sẽ được gửi vào email của bạn
  • Tài khoản Paypal sử dụng email tên miền riêng dạng [email protected], bạn có toàn quyền sử dụng email này (Tìm hiểu thêm tại đây, bạn cũng có thể nhập email đó vào Gmail của bạn)
  • Quy định bảo hành: Đổi tài khoản mới trong vòng 30 ngày nếu tài khoản bị limit và chưa phát sinh giao dịch nào
  • Lưu ý: Hãy kiểm tra và bảo mật tài khoản trước khi sử dụng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với tiền trong tài khoản Paypal của bạn trong mọi trường hợp
  • Nên sử dụng kết hợp 2-step verification & cookie để tránh bị xác minh số điện thoại trong lần đăng nhập sau.

Còn 11 sản phẩm

Quantity Price
1 - 4 100.000
5 - 9 95.000
10 - 19 90.000
20 - 49 80.000
50+ 70.000
Tài khoản Paypal Philippines mới (đã xác minh thẻ)

100.000 | 5% Hoàn tiền

Refund Reason

Giỏ hàng

Cart is empty

Tổng
₫0.00
0