Tài khoản Paypal US mới (Đã xác minh thẻ)

100.000140.000

  • Đây là loại Tài khoản Paypal US dạng Personal đã xác minh thẻ, chưa liên kết cho bất kỳ trang web nào
  • Tài khoản không có và chưa nhập SSN, ngày sinh; chưa liên kết tài khoản bank.
  • Sau khi mua hàng, đầy đủ thông tin tài khoản + email tài khoản + cookie + Google Voice (nếu chọn loại kèm GGV) sẽ được gửi vào email của bạn
  • Tài khoản Paypal sử dụng email tên miền riêng dạng [email protected], bạn có toàn quyền sử dụng email này (Tìm hiểu thêm tại đây, bạn cũng có thể nhập email đó vào Gmail của bạn)
  • Quy định bảo hành: Đổi tài khoản mới trong vòng 30 ngày nếu tài khoản bị limit và chưa phát sinh giao dịch nào
  • Lưu ý: Hãy kiểm tra và bảo mật tài khoản trước khi sử dụng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với tiền trong tài khoản Paypal của bạn trong mọi trường hợp
  • Nên sử dụng kết hợp 2-step verification & cookie để tránh bị xác minh số điện thoại trong lần đăng nhập sau.
Xóa
Tài khoản Paypal US mới (Đã xác minh thẻ)

Refund Reason

Giỏ hàng

Cart is empty

Tổng
₫0.00
0