Thẻ đăng ký Amazon Prime

50.000 45.000

  • Dùng để đăng ký tài khoản Trial Amazon Prime
  • Khuyến cáo: Do đây là tài khoản dùng thử, nếu Amazon nghi ngờ bạn lạm dụng chính sách dùng thử thì sẽ đình chỉ tài khoản của bạn. Vì vậy hãy đảm bảo 1 trình duyệt, 1 IP, 1 visa chỉ đăng ký 1 tài khoản
  • Thời hạn sử dụng và bảo hành thẻ: 15 ngày kể từ ngày mua
  • Bảo hành trong trường hợp: Lỗi do thẻ. Không bảo hành các vấn đề liên quan tới tài khoản của bạn
  • Thẻ đã có sẵn số dư, bạn có thể sử dụng ngay sau khi mua.
  • Không thể sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài đăng ký Amazon Prime
  • Khi mua hàng, thông tin thẻ sẽ được gửi vào email của bạn

Còn hàng

Thẻ đăng ký Amazon Prime

50.000 45.000

0