Thẻ Ebay

40.000 35.000

  • Dùng để thêm vào “automatic payment method” cho Ebay Seller tại https://fundinginstrument.ebay.com/piapp/apmentry
  • Sau khi mua bạn có thể sử dụng thẻ ngay lập tức; thẻ không thể nạp thêm tiền
  • Thời hạn sử dụng và bảo hành thẻ: 15 ngày kể từ ngày mua
  • Bảo hành trong trường hợp: Lỗi do thẻ. Không bảo hành các vấn đề liên quan tới tài khoản của bạn
  • CẢNH BẢO RỦI RO: Đôi khi add thẻ vào Ebay gặp lỗi “We couldn’t verify this card. Please select a different payment method.” Chúng tôi đã tìm hiểu: Đây là lỗi do tài khoản của bạn không thể thêm được thẻ, dù có đổi thẻ khác cũng vẫn gặp lỗi đó. Trong khi vẫn thẻ lỗi đó mà sử dụng cho tài khoản khác thì lại add được. Do đó vui lòng cân nhắc trước khi mua.
  • Khi mua hàng, thông tin thẻ sẽ được gửi vào email của bạn

Còn hàng

Số lượng Giá
1 - 9 35.000
10 - 19 30.000
20+ 25.000
Thẻ Ebay

40.000 35.000

0