Thẻ Ebay

25.000,040.000,0

Dùng để thêm vào “automatic payment method” cho tài khoản Ebay Seller (tất cả các nước), hoặc liên kết giữa Ebay và Payoneer. Đối với thẻ 4842: Cần cập nhật zip code trước khi sử dụng tại đây. Đối với thẻ khác: Có thể sử dụng ngay lập tức sau khi nhận được thẻ. Thẻ không thể nạp thêm tiền. Thời hạn sử dụng và bảo hành: 2 tháng kể từ ngày mua. Giảm giá khi mua trên 20+ thẻ.

Xóa

Refund Reason

Giỏ hàng

Cart is empty

Tổng
₫0.00
0