Thẻ Ebay

30.00055.000

 • Dùng để thêm vào “automatic payment method” cho Ebay Seller tại https://fundinginstrument.ebay.com/piapp/apmentry
 • CẢNH BẢO RỦI RO: Đôi khi thêm thẻ vào Ebay gặp lỗi “We couldn’t verify this card…” hoặc “We couldn’t verify your updated details…”. Đây là lỗi do tài khoản của bạn không thể thêm được bất kỳ loại thẻ nào, hãy cân nhắc trước khi mua.
 • Hiện tại có nhiều loại thẻ với các đầu số thẻ khác nhau:
  • Đối với thẻ 4842 bin US: Cần cập nhật zip code trước khi sử dụng tại https://fastverify.net/eb
  • Đối với thẻ khác: Có thể sử dụng ngay lập tức sau khi nhận được thẻ
 • Thời hạn sử dụng và bảo hành thẻ:
  • Thẻ không có số dư: 2 tháng kể từ ngày mua
  • Thẻ có số dư: 15 ngày kể từ ngày mua
 • Bảo hành trong trường hợp: Lỗi do thẻ. Không bảo hành các vấn đề liên quan tới tài khoản của bạn
 • Khi mua hàng, thông tin thẻ sẽ được gửi vào email của bạn
Xóa
Thẻ Ebay

Refund Reason

Giỏ hàng

Cart is empty

Tổng
₫0.00
0