Edu Email

15.00018.000

  • Student Email của các trường US (Số lượng các trường đa dạng, sẽ được chọn ngẫu nhiên)
  • Thời gian tồn tại của mail lâu dài – lên tới vài năm (99%), 1% còn lại không thể đảm bảo được nên vui lòng cẩn trọng với những dữ liệu quan trọng trong email của bạn.
  • Bảo hành 1 đổi 1 nếu email có lỗi trong 3 tháng
  • Không bảo hành các vấn đề liên quan tới tài khoản của bên thứ 3 như Amazon, Google, dữ liệu trong email, v.v…
  • Sau khi thanh toán, email và password sẽ được gửi vào email của bạn.
Xóa
Edu Email
0