Thẻ PTTT chính Facebook

80.000

  • Thẻ dùng để thêm vào Facebook ads như một phương thức thanh toán chính
  • Khi mua hàng, thông tin thẻ sẽ được gửi vào email của bạn
  • Thẻ đã có sẵn tiền để xác minh Paypal & không thể nạp thêm tiền, không thể sử dụng cho bất kỳ mục đích nào ngoài Facebook
  • Để lấy code vui lòng liên hệ chúng tôi
Xóa
Thẻ PTTT chính Facebook

Giỏ hàng

Cart is empty

Tổng
₫0.00
0