Google Voice

70.00090.000

  • Google Voice – Đây là tài khoản Gmail kèm số điện thoại của Mỹ, có thể dùng để nhận cuộc gọi, tin nhắn, gọi đi
  • Số điện thoại mới, chưa sử dụng cho bất kỳ dịch vụ nào
  • Đăng nhập, quản lý cuộc gọi và tin nhắn tại https://voice.google.com
  • Theo quy định của Google, số điện thoại được duy trì vĩnh viễn với điều kiện trong 9 tháng phải nhận ít nhất một tin nhắn/cuộc gọi đến.
  • Chúng tôi bảo hành 15 ngày với lỗi không đăng nhập được.
  • Google hoạt động rất ổn định, nên chúng tôi không xử lý vấn đề không nhận được tin nhắn (vì đây là do trang web gửi tin nhắn đến, không phải do Google).
Xóa

Refund Reason

Giỏ hàng

Cart is empty

Tổng
₫0.00
0