Google Voice

  140.000,0 | 5% Hoàn tiền

  • Tài khoản Gmail kèm số điện thoại của Mỹ, dùng để nhận & gửi tin nhắn, cuộc gọi.
  • Số điện thoại mới, chưa sử dụng cho bất kỳ dịch vụ nào.
  • SĐT được duy trì vĩnh viễn nếu trong 9 tháng nhận ít nhất một tin nhắn/cuộc gọi đến.
  • Lưu ý: Tài khoản Paypal không thể sử dụng số điện thoại loại này (VoIP), đối với các trang khác, quý khách vui lòng tự thử.
  • Bảo hành: 15 ngày với lỗi không đăng nhập được, không bảo hành các vấn đề khác như không nhận được sms, trang bạn sử dụng không chấp nhận sđt dạng này,… vì đây không phải lỗi của GGV.
  • (Nếu hết hàng, click vào tên sản phẩm để đăng ký nhận thông báo khi có hàng trở lại)

  Hết hàng

  Refund Reason

  Giỏ hàng

  Cart is empty

  Tổng
  ₫0.00
  0