Google Voice

70.000 | 5% Hoàn tiền

  • Google Voice – Đây là tài khoản Gmail kèm số điện thoại của Mỹ, có thể dùng để nhận cuộc gọi, tin nhắn, gọi đi
  • Số điện thoại mới, chưa sử dụng cho bất kỳ dịch vụ nào
  • Theo quy định của Google, số điện thoại được duy trì vĩnh viễn với điều kiện trong 9 tháng phải nhận ít nhất một tin nhắn/cuộc gọi đến.
  • Chúng tôi bảo hành 15 ngày với mọi lỗi

Còn 17 sản phẩm

Quantity Price
1 - 9 70.000
10 - 19 65.000
20+ 60.000
Google Voice

70.000 | 5% Hoàn tiền

Refund Reason

Giỏ hàng

Cart is empty

Tổng
₫0.00
0