Tài khoản Paypal Việt Nam đã có giao dịch

110.000400.000

  • Đây là loại Tài khoản Paypal Việt Nam đã xác minh thẻ, được tạo khoảng vài ngày – vài tuần, chưa liên kết với bất kỳ trang web nào
  • Tài khoản có từ 5 đến 20 giao dịch nhận tiền: mỗi giao dịch khoảng $1 – $5 ngẫu nhiên (trong tài khoản không còn tiền).
  • Sau khi mua hàng, đầy đủ thông tin tài khoản (trừ sđt) + email tài khoản + cookie sẽ được gửi vào email của bạn.
  • Tài khoản Paypal sử dụng email tên miền riêng dạng [email protected], bạn có toàn quyền sử dụng email này (Tìm hiểu thêm tại đây, bạn cũng có thể nhập email đó vào Gmail của bạn)
  • Quy định bảo hành: Đổi tài khoản mới trong vòng 30 ngày nếu tài khoản bị limit và chưa phát sinh giao dịch nào
  • Lưu ý: Hãy kiểm tra và bảo mật tài khoản trước khi sử dụng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với tiền trong tài khoản Paypal của bạn trong mọi trường hợp
  • Nên thay đổi sđt của tài khoản về sdt của bạn hoặc sử dụng kết hợp 2-step verification & cookie để tránh bị xác minh số điện thoại trong lần đăng nhập sau.
Xóa
Tài khoản Paypal Việt Nam đã có giao dịch

Refund Reason

Giỏ hàng

Cart is empty

Tổng
₫0.00
0