Tài khoản Paypal Ailen (Ireland) mới – Không kèm thẻ

80.000 | 5% Hoàn tiền

  • Đây là loại Tài khoản Paypal Ailen (Ireland) dạng personal, không bao gồm thẻ
  • Tài khoản chưa có giao dịch, chưa liên kết cho bất kỳ trang web nào
  • Sau khi mua hàng, đầy đủ thông tin tài khoản + email tài khoản + cookie sẽ được gửi vào email của bạn
  • Tài khoản Paypal sử dụng email Outlook
  • Quy định bảo hành: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua, đổi tài khoản mới nếu tài khoản bị limit và chưa phát sinh giao dịch nào
  • Lưu ý: Hãy kiểm tra và bảo mật tài khoản trước khi sử dụng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với tiền trong tài khoản Paypal của bạn trong mọi trường hợp
  • Nên sử dụng kết hợp 2-step verification & cookie để tránh bị xác minh số điện thoại trong lần đăng nhập sau.

Hết hàng

Đăng ký nhận thông báo qua email khi có hàng

Refund Reason

Giỏ hàng

Cart is empty

Tổng
₫0.00
0