Tài khoản Paypal Việt Nam mới (chưa có giao dịch) + đã gỡ limit 1 bước ID

100.000

  • Đây là loại Tài khoản Paypal Việt Nam đã xác minh thẻ, được tạo khoảng vài ngày – vài tuần, chưa liên kết với bất kỳ trang web nào
  • Tài khoản đã từng bị limit (Paypal yêu cầu gửi ảnh ID) và đã gỡ thành công (có email khôi phục từ Paypal)
  • Sau khi mua hàng, đầy đủ thông tin tài khoản (trừ sđt) + email tài khoản + cookie sẽ được gửi vào email của bạn. Doc không được giao kèm, chỉ hỗ trợ gỡ duy nhất bước ID qua Teamviewer nếu bị limit lại (không giới hạn số lần và thời gian)
  • Tài khoản Paypal sử dụng email tên miền riêng dạng [email protected], bạn có toàn quyền sử dụng email này (Tìm hiểu thêm tại đây, bạn cũng có thể nhập email đó vào Gmail của bạn)
  • Quy định bảo hành: Đổi tài khoản mới trong vòng 30 ngày nếu tài khoản bị limit và chưa phát sinh giao dịch nào
  • Lưu ý: Hãy kiểm tra và bảo mật tài khoản trước khi sử dụng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với tiền trong tài khoản Paypal của bạn trong mọi trường hợp
  • Nên thay đổi sđt của tài khoản về sdt của bạn hoặc sử dụng kết hợp 2-step verification & cookie để tránh bị xác minh số điện thoại trong lần đăng nhập sau.
  • Tài khoản đã gỡ limit chỉ làm giảm thiểu khả năng bị limit sau này, không có nghĩa là sẽ không bao giờ bị limit tiếp, vì điều này phụ thuộc vào cách sử dụng của bạn.
Xóa
Tài khoản Paypal Việt Nam mới (chưa có giao dịch) + đã gỡ limit 1 bước ID

Refund Reason

Giỏ hàng

Cart is empty

Tổng
₫0.00
0