Tài khoản Paypal New Zealand mới – Đã xác minh thẻ

100.000 | 5% Hoàn tiền

  • Đây là loại Tài khoản Paypal New Zealand dạng personal đã xác minh thẻ
  • Tài khoản chưa có giao dịch, chưa liên kết cho bất kỳ trang web nào
  • Sau khi mua hàng, đầy đủ thông tin tài khoản + email tài khoản + cookie sẽ được gửi vào email của bạn
  • Tài khoản Paypal sử dụng email Outlook
  • Quy định bảo hành: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua, đổi tài khoản mới nếu tài khoản bị limit và chưa phát sinh giao dịch nào
  • Lưu ý: Hãy kiểm tra và bảo mật tài khoản trước khi sử dụng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với tiền trong tài khoản Paypal của bạn trong mọi trường hợp
  • Nên sử dụng kết hợp 2-step verification & cookie để tránh bị xác minh số điện thoại trong lần đăng nhập sau.

còn 10 sản phẩm

Số lượng mua Giá chỉ còn
1 - 4 100.000
5 - 9 95.000
10 - 19 90.000
20+ 85.000

Refund Reason

Giỏ hàng

Cart is empty

Tổng
₫0.00
0