Tài khoản Paypal Việt Nam đã có giao dịch + Đã lên seller

800.000 | 5% Hoàn tiền

  • Đây là Tài khoản Paypal Việt Nam đã xác minh thẻ, được tạo khoảng 2-4 tháng, chưa liên kết với bất kỳ trang web nào
  • Tài khoản đã lên seller (có email thông báo từ Paypal) và có tỷ lệ nhận tiền không bị tạm giữ tốt hơn loại khác (chúng tôi không cam kết vấn đề này)
  • Tài khoản có khoảng 10 – 20 giao dịch nhận tiền dạng Goods & Services, tổng số tiền trên $100 (trong tài khoản không còn tiền).
  • Sau khi mua hàng, đầy đủ thông tin tài khoản (trừ sđt) + email tài khoản + cookie sẽ được gửi vào email của bạn.
  • Tài khoản Paypal sử dụng email tên miền riêng dạng [email protected], bạn có toàn quyền sử dụng email này (Tìm hiểu thêm tại đây, bạn cũng có thể nhập email đó vào Gmail của bạn)
  • Quy định bảo hành: Đổi tài khoản mới trong vòng 30 ngày nếu tài khoản bị limit và chưa phát sinh giao dịch nào
  • Lưu ý: Hãy kiểm tra và bảo mật tài khoản trước khi sử dụng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với tiền trong tài khoản Paypal của bạn trong mọi trường hợp
  • Nên thay đổi sđt của tài khoản về sdt của bạn hoặc sử dụng kết hợp 2-step verification & cookie để tránh bị xác minh số điện thoại trong lần đăng nhập sau.

Còn 24 sản phẩm

Quantity Price
1 - 4 800.000
5 - 9 750.000
10 - 19 700.000
20 - 49 650.000
50+ 600.000
Tài khoản Paypal Việt Nam đã có giao dịch + Đã lên seller

800.000 | 5% Hoàn tiền

Refund Reason

Giỏ hàng

Cart is empty

Tổng
₫0.00
0