Tài khoản Paypal US mới (Đã xác minh thẻ)

100.000

  • Đây là loại Tài khoản Paypal US dạng Personal đã xác minh thẻ
  • Tài khoản chưa có giao dịch, chưa liên kết cho bất kỳ trang web nào
  • Tài khoản không có và chưa nhập SSN, ngày sinh; chưa liên kết tài khoản bank.
  • Cảnh báo rủi ro: Tài khoản Paypal US khi nhận tiền có nguy cơ bị yêu cầu xác thực danh tính. Chúng tôi không có bất kỳ hỗ trợ nào cho vấn đề này. Hãy đảm bảo rằng bạn hiểu và chấp nhận điều này khi mua hàng.
  • Sau khi mua hàng, đầy đủ thông tin tài khoản + email tài khoản + cookie sẽ được gửi vào email của bạn
  • Tài khoản Paypal sử dụng email Outlook
  • Quy định bảo hành: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua, đổi tài khoản mới nếu tài khoản bị limit và chưa phát sinh giao dịch nào
  • Lưu ý: Hãy kiểm tra và bảo mật tài khoản trước khi sử dụng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với tiền trong tài khoản Paypal của bạn trong mọi trường hợp
  • Nên sử dụng kết hợp 2-step verification & cookie để tránh bị xác minh số điện thoại trong lần đăng nhập sau.
Xóa

Refund Reason

Giỏ hàng

Cart is empty

0