Tài khoản Paypal Việt Nam đã có giao dịch, đã gỡ limit – giao kèm docs

260.000

Tài khoản đã xác minh thẻ, chưa liên kết với bất kỳ trang web nào. Tài khoản có từ 5 đến 20 giao dịch nhận tiền, đã từng gỡ limit. Bạn sẽ nhận được đầy đủ thông tin tài khoản (trừ sđt) + tài khoản email Outlook + cookie + docs (ID+ bank statement). Quy định bảo hành: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua, đổi tài khoản mới nếu tài khoản bị limit và chưa phát sinh giao dịch nào. Không bảo hành trong trường hợp mua loại Personal & gặp limited khi nâng cấp lên Business.

Refund Reason

Giỏ hàng

Cart is empty

Tổng
₫0.00
0