Tài khoản Paypal Việt Nam mới, đã gỡ limit 1 bước ID – giao kèm docs

130.000

Tài khoản đã xác minh thẻ, chưa có giao dịch, chưa liên kết cho bất kỳ trang web nào, đã từng gỡ limit 1 bước ID. Bạn sẽ nhận được đầy đủ thông tin tài khoản (trừ sđt) + tài khoản email Outlook + cookie + doc (ID). Quy định bảo hành: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua, đổi tài khoản mới nếu tài khoản bị limit và chưa phát sinh giao dịch nào. Không bảo hành trong trường hợp mua loại Personal & gặp limited khi nâng cấp lên Business.

Refund Reason

Giỏ hàng

Cart is empty

Tổng
₫0.00
0