Tài khoản Paypal Việt Nam có giao dịch + đã lên Seller, đã gỡ limit – giao kèm docs

1.100.000

Tài khoản đã xác minh thẻ, chưa liên kết với bất kỳ trang web nào, đã từng gỡ limit. TK đã lên seller (có email thông báo từ Paypal), nhận tiền thường không bị tạm giữ, tuy nhiên điều này còn tùy thuộc vào số tiền & nguồn tiền. Bạn sẽ nhận được đầy đủ thông tin tài khoản (trừ sđt) + tài khoản email Outlook + cookie + docs (ID + Bank statement). Quy định bảo hành: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua, đổi tài khoản mới nếu tài khoản bị limit và chưa phát sinh giao dịch nào. Không bảo hành trong trường hợp mua loại Personal & gặp limited khi nâng cấp lên Business.

Refund Reason

Giỏ hàng

Cart is empty

Tổng
₫0.00
0