Thẻ xác minh Paypal các nước (trừ châu Âu) – Loại 1

60.000,0

  • Exp thẻ: 5 – 7 tháng
  • Cần cập nhật zip code trước khi sử dụng
  • Thẻ dùng để xác minh tài khoản Paypal tất cả các nước (trừ châu Âu), có thể lấy code xác minh thẻ. Hướng dẫn sử dụng, cập nhật zip code và lấy code tự động xem tại đây. Thời hạn sử dụng và bảo hành thẻ: 15 ngày kể từ ngày mua.
  • (Nếu hết hàng, click vào tên sản phẩm để đăng ký nhận thông báo khi có hàng trở lại)

Refund Reason

Giỏ hàng

Cart is empty

Tổng
₫0.00
0