Thẻ liên kết Paypal – Không lấy code

30.000,040.000,0

Thẻ dùng để liên kết với tài khoản Paypal, không thể lấy code xác minh thẻ.
Thời hạn sử dụng và bảo hành thẻ: 15 ngày kể từ ngày mua.
Giảm giá khi mua trên 20+ thẻ.

Xóa

Refund Reason

Giỏ hàng

Cart is empty

Tổng
₫0.00
0