Thẻ liên kết Paypal – Không lấy code

50.00065.000

  • Thẻ chỉ dùng để liên kết với tài khoản Paypal, không thể lấy code xác minh thẻ.
  • Hướng dẫn sử dụng thẻ xem tại https://fastverify.net/pp2
    • Trong hướng dẫn sử dụng trên có nhiều lưu ý quan trọng & đầy đủ các bước từ a-z, hãy đọc kỹ
  • Thời hạn sử dụng và bảo hành thẻ: 15 ngày kể từ ngày mua. Không bảo hành các vấn đề liên quan tới tài khoản Paypal hoặc trường hợp khách làm sai hướng dẫn.
  • Sau khi mua hàng, thông tin thẻ sẽ được gửi vào email của bạn
  • Thẻ đã có sẵn tiền để sử dụng, không thể nạp thêm & không thể sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài liên kết Paypal
Xóa

Refund Reason

Giỏ hàng

Cart is empty

Tổng
₫0.00
0