Thẻ xác minh Paypal các nước (trừ châu Âu) – Loại 2

60.000,0

  • Exp thẻ: 4-6 tháng
  • Có thể sử dụng ngay sau khi mua, không cần cập nhât zipcode.
  • Khi liên kết thẻ sẽ gặp lỗi “Billing…” hoặc “Địa chỉ…”, ấn liên kết lần lượt 4 lần sẽ thành công.
  • Thẻ dùng để xác minh tài khoản Paypal tất cả các nước (trừ châu Âu), có thể lấy code xác minh thẻ. Hướng dẫn sử dụng xem tại đây và lấy code tự động tại đây. Thời hạn sử dụng và bảo hành thẻ: 15 ngày kể từ ngày mua.
  • (Nếu hết hàng, click vào tên sản phẩm để đăng ký nhận thông báo khi có hàng trở lại)

Refund Reason

Giỏ hàng

Cart is empty

Tổng
₫0.00
0