Tài khoản Netflix 1 tháng

30.000

  • Tài khoản Netflix gói cao cấp dùng 1 tháng
  • Có thể chia thành 4 profile và mở trên 4 thiết bị cùng một lúc
  • Đăng ký theo email của bạn hoặc sử dụng email của chúng tôi
  • Không bảo hành tài khoản nếu gặp bất kỳ lỗi nào (Hiện tại tỷ lệ acc chết sau 15-20 ngày là 40%, 60% sống được đủ 1 tháng).

 

Tài khoản Netflix 1 tháng

30.000

0