Tài khoản VPS Vultr có sẵn số dư $105

250.000 200.000

  • Tài khoản VPS Vultr có sẵn $105 trong tài khoản
  • Tạo được tối đa 10 VPS cùng lúc (Maximum Instance Cost:$250/month)
  • Hạn sử dụng: Khoảng 26 – 29 ngày kể từ ngày mua. Sau thời gian này tiền khuyến mại $100 trong tài khoản sẽ bị trừ hết (Chi tiết xem tại Billing => History trong tài khoản)
  • Thông tin bạn nhận được bảo gồm: Tài khoản vultr kèm email của tài khoản
  • Bảo hành: 1 đổi 1 trong vòng 72h kể từ khi mua. Sau 72h không bảo hành bất kỳ vấn đề nào.
  • Lưu ý:
    • Vui lòng fake IP khi đăng nhập vào tài khoản Vultr
    • Chúng tôi chỉ bảo hành tài khoản Vultr và không chịu trách nhiệm bất kỳ vấn đề nào khác liên quan tới VPS của bạn. Khuyến cáo bạn nên thay đổi email của tài khoản Vultr; khi bạn mua hàng chúng tôi có cung cấp email và mật khẩu email  để bạn tự làm việc này.

Chỉ còn lại 5 sản phẩm

Số lượng Giá
1 - 4 200.000
5 - 9 200.000
10 - 19 200.000
20 - 49 220.000
50+ 210.000
Tài khoản VPS Vultr có sẵn số dư $105

250.000 200.000

0