Khi đăng ký tài khoản Stash, lúc nhập thông tin thẻ có ô Zip code. Bạn hãy tùy chọn 1 zip code (của US) rồi điền số thẻ & zip code đó vào ô dưới đây.

+ Ấn vào đây để cập nhật zipcode nhiều thẻ cùng một lúc

Sau khi gửi xong yêu cầu, bạn chờ đợi xuất hiện thông báo đã cập nhật thành công mới được nhập thông tin thẻ vào Stash. (Nếu quá 3 phút chưa cập nhật xong, vui lòng nhắn tin cho chúng tôi để được xử lý nhanh).