Các loại thẻ khác

For perfect view paste shortcode on a page.

Sản phẩmMô tảGiá bánKhoMua hàng
Xóa
 • Dùng để thêm vào Bonanza seller. Thẻ không thể nạp thêm tiền
 • Cần cập nhật zip code trước khi sử dụng tại đây..
 • Thời hạn sử dụng và bảo hành: 2 tháng kể từ ngày mua.
 • Giảm giá khi mua trên 20+ thẻ.
25.000,0
Xóa
 • Loại thẻ: Prepaid card. Dùng tùy ý cho trang nào bạn muốn, tuy nhiên chúng tôi chỉ đảm bảo thẻ có 1 USD, không đảm bảo website của bạn chấp nhận loại thẻ này.
 • Thẻ không thể sử dụng cho Paypal, Vultr, Azure, Google Cloud. Các trang khác quý khách vui lòng mua và thử.
 • Tự động cập nhật zip code tại https://fastverify.net/zipcode nếu trang của bạn có yêu cầu thẻ cần địa chỉ trùng khớp
 • Không đổi, trả sau khi mua, chỉ hỗ trợ kiểm tra số dư & nhận OTP.
 • Thời hạn sử dụng và bảo hành thẻ: 1 tháng kể từ ngày mua.
40.000,0
Xóa
 • Loại thẻ: Prepaid card. Dùng tùy ý cho trang nào bạn muốn, tuy nhiên chúng tôi chỉ đảm bảo thẻ có 1 USD, không đảm bảo website của bạn chấp nhận loại thẻ này.
 • Thẻ không thể sử dụng cho Paypal, Vultr, Azure, Google Cloud. Các trang khác quý khách vui lòng mua và thử.
 • Tự động cập nhật zip code tại https://fastverify.net/zipcode nếu trang của bạn có yêu cầu thẻ cần địa chỉ trùng khớp
 • Không đổi, trả sau khi mua, chỉ hỗ trợ kiểm tra số dư & nhận OTP.
 • Thời hạn sử dụng và bảo hành thẻ: 1 tháng kể từ ngày mua.
55.000,0
 • Loại thẻ: Prepaid card.
 • Quý khách có thể tự kiểm tra số dư, xem lịch sử giao dịch (hoàn toàn tự động) và toàn quyền sử dụng với bất kỳ trang nào quý khách muốn (lưu ý: có nhiều trang không chấp nhận thẻ loại prepaid).
 • Hạn sử dụng tới hết exp của thẻ (5-7 tháng).
 • Sản phẩm được bán tại trang đối tác: https://bycard.net
260.000,0
 • Loại thẻ: Prepaid card.
 • Quý khách có thể tự kiểm tra số dư, xem lịch sử giao dịch (hoàn toàn tự động) và toàn quyền sử dụng với bất kỳ trang nào quý khách muốn (lưu ý: có nhiều trang không chấp nhận thẻ loại prepaid).
 • Hạn sử dụng tới hết exp của thẻ (5-7 tháng).
 • Sản phẩm được bán tại trang đối tác: https://bycard.net
389.000,0
 • Loại thẻ: Prepaid card.
 • Quý khách có thể tự kiểm tra số dư, xem lịch sử giao dịch (hoàn toàn tự động) và toàn quyền sử dụng với bất kỳ trang nào quý khách muốn (lưu ý: có nhiều trang không chấp nhận thẻ loại prepaid).
 • Hạn sử dụng tới hết exp của thẻ (5-7 tháng).
 • Sản phẩm được bán tại trang đối tác: https://bycard.net
648.000,0

Refund Reason

Giỏ hàng

Cart is empty

Tổng
₫0.00
0