Các loại thẻ khác


Sản phẩmMô tảGiá bánKhoMua hàng
Xóa
Dùng để thêm vào "automatic payment method" cho tài khoản Ebay Seller (tất cả các nước), hoặc liên kết giữa Ebay và Payoneer. Đối với thẻ 4842: Cần cập nhật zip code trước khi sử dụng tại đây. Đối với thẻ khác: Có thể sử dụng ngay lập tức sau khi nhận được thẻ. Thẻ không thể nạp thêm tiền. Thời hạn sử dụng và bảo hành: 2 tháng kể từ ngày mua. Giảm giá khi mua trên 20+ thẻ.
25.000,040.000,0
Xóa
Dùng để thêm vào tài khoản ETSY. Thẻ không thể nạp thêm tiền. Thời hạn sử dụng và bảo hành: 2 tháng kể từ ngày mua. Giảm giá khi mua trên 20+ thẻ.
25.000,040.000,0
Xóa
Dùng để thêm vào Bonanza seller. Đối với thẻ 4842: Cần cập nhật zip code trước khi sử dụng tại đây. Đối với thẻ khác: Có thể sử dụng ngay lập tức sau khi nhận được thẻ. Thẻ không thể nạp thêm tiền. Thời hạn sử dụng và bảo hành: 2 tháng kể từ ngày mua. Giảm giá khi mua trên 20+ thẻ.
25.000,0
Xóa
Loại thẻ: Prepaid card. Dùng cho bất kỳ trang nào bạn muốn. Thẻ không thể sử dụng cho Discord, Paypal, Vultr, Azure, Google Cloud. Các trang khác quý khách vui lòng mua và thử. Chúng tôi chỉ đảm bảo thẻ có 1 USD, không đảm bảo website của bạn chấp nhận loại thẻ này. Không đổi, trả sau khi mua, chỉ hỗ trợ kiểm tra số dư. Thời hạn sử dụng và bảo hành thẻ: 1 tháng kể từ ngày mua. Giảm giá khi mua trên 20+ thẻ.
40.000,0
Loại thẻ: Prepaid card. Dùng cho bất kỳ trang nào bạn muốn. Thẻ không thể sử dụng cho Discord, Paypal, Vultr, Azure, Google Cloud. Các trang khác quý khách vui lòng mua và thử. Chúng tôi chỉ đảm bảo thẻ có 2 USD, không đảm bảo website của bạn chấp nhận loại thẻ này. Không đổi, trả sau khi mua, chỉ hỗ trợ kiểm tra số dư. Thời hạn sử dụng và bảo hành thẻ: 1 tháng kể từ ngày mua. Giảm giá khi mua trên 20+ thẻ.
50.000,0

còn 72 hàng

Loại thẻ: Prepaid card. Quý khách có thể tự kiểm tra số dư, xem lịch sử giao dịch (hoàn toàn tự động) và toàn quyền sử dụng với bất kỳ trang nào quý khách muốn (lưu ý: có nhiều trang không chấp nhận thẻ loại prepaid). Hạn sử dụng tới hết exp của thẻ (5-7 tháng). Sản phẩm được bán tại trang đối tác: https://bycard.net
135.000,0
Loại thẻ: Prepaid card. Quý khách có thể tự kiểm tra số dư, xem lịch sử giao dịch (hoàn toàn tự động) và toàn quyền sử dụng với bất kỳ trang nào quý khách muốn (lưu ý: có nhiều trang không chấp nhận thẻ loại prepaid). Hạn sử dụng tới hết exp của thẻ (5-7 tháng). Sản phẩm được bán tại trang đối tác: https://bycard.net
258.000,0
Loại thẻ: Prepaid card. Quý khách có thể tự kiểm tra số dư, xem lịch sử giao dịch (hoàn toàn tự động) và toàn quyền sử dụng với bất kỳ trang nào quý khách muốn (lưu ý: có nhiều trang không chấp nhận thẻ loại prepaid). Hạn sử dụng tới hết exp của thẻ (5-7 tháng). Sản phẩm được bán tại trang đối tác: https://bycard.net
652.000,0

Refund Reason

Giỏ hàng

Cart is empty

Tổng
₫0.00
0