Thẻ Paypal

For perfect view paste shortcode on a page.

Sản phẩmMô tảGiá bánKhoMua hàng
Xóa
  • Exp thẻ: 6 tháng - 1 năm (Thẻ có nhiều loại Exp, quý khách tùy chọn)
  • Cần cập nhật zip code trước khi sử dụng
  • Thẻ dùng để xác minh tài khoản Paypal tất cả các nước (trừ châu Âu), có thể lấy code xác minh thẻ. Hướng dẫn sử dụng, cập nhật zip code và lấy code tự động xem tại đây. Thời hạn sử dụng và bảo hành thẻ: 15 ngày kể từ ngày mua.
60.000,070.000,0
Xóa
  • Exp thẻ: 10 - 12 tháng
  • Cần cập nhật zip code, sau đó chờ đợi thêm 15 phút trước khi sử dụng.
  • Thẻ dùng để xác minh tài khoản Paypal các nước châu Âu, có thể lấy code xác minh thẻ. Hướng dẫn sử dụng, cập nhật zip code và lấy code tự động xem tại đây. Thời hạn sử dụng và bảo hành thẻ: 15 ngày kể từ ngày mua.
100.000,0
Xóa
  • Exp thẻ: 5-6 tháng
  • Có thể sử dụng ngay sau khi mua, không cần cập nhât zipcode.
  • Khi liên kết thẻ sẽ gặp lỗi "Billing..." hoặc "Địa chỉ...", ấn liên kết lần lượt 4 lần sẽ thành công.
  • Thẻ dùng để xác minh tài khoản Paypal tất cả các nước (trừ châu Âu), có thể lấy code xác minh thẻ. Hướng dẫn sử dụng xem tại đây và lấy code tự động tại đây. Thời hạn sử dụng và bảo hành thẻ: 15 ngày kể từ ngày mua.
55.000,0

Refund Reason

Giỏ hàng

Cart is empty

Tổng
₫0.00
0