Hệ thống cần phải cập nhật zipcode của thẻ Bonanza – Visa 4842 (các loại thẻ Bonanza khác không cần cập nhật zip code) trùng khớp với zipcode trong tài khoản Bonanza, sau đó bạn mới có thể sử dụng được thẻ. Bạn hãy điền các thông tin dưới đây:

[card_update_zip]

Sau khi gửi xong yêu cầu, bạn chờ đợi xuất hiện thông báo đã cập nhật thành công mới được sử dụng thẻ. (Nếu quá 3 phút chưa cập nhật xong, vui lòng nhắn tin cho chúng tôi để được xử lý nhanh).