Bước 1: Tại trang chủ Fastverify.net, ấn vào sản phẩm bạn muốn mua

Bước 2: Tại trang sản phẩm, chọn số lượng muốn mua rồi ấn “Thêm vào giỏ hàng”. Lưu ý:

  • Hãy đọc kỹ mô tả về sản phẩm
  • Một số sản phẩm có nhiều tùy chọn
  • Giá thường được giảm nếu bạn mua cùng lúc với số lượng lớn

Bước 3: Giỏ hàng bên phải màn hình xuất hiện, ấn vào Thanh toán

Bước 4: Điền email để nhận thông tin đơn hàng. Hãy đọc tích vào những điều khoản (nếu có). Sau đó chọn phương thức thanh toán rồi ấn “Thanh toán.

Bước 5: Thanh toán theo hướng dẫn. Ảnh bên dưới có thể khác tùy vào phương thức thanh toán bạn lựa chọn.

Bước 6: Sau khi thanh toán, chờ ít phút rồi nhận hàng trong email

Email chứa thông tin sản phẩm có tiêu đề: Đơn hàng **** đã hoàn thành

Email hoàn thành đơn hàng

Lưu ý: Hãy kiểm tra cả thư mục Spam và Quảng cáo