Hướng dẫn Thẻ xác minh Paypal các nước (trừ châu Âu) – Exp 7 tháng

 • Bạn phải thực hiện đúng hướng dẫn, nếu không sẽ không được bảo hành khi bị lỗi.
 • Ngay sau khi tạo tài khoản, paypal sẽ yêu cầu bạn liên kết thẻ. KHÔNG liên kết thẻ ngay ở bước này vì sẽ xảy ra lỗi. Hãy vào trang https://paypal.com/myaccount/money/cards/new và thêm thẻ.
 • Không liên kết thẻ khi đang đăng nhập Paypal tại một trang khác ngoài Paypal (ví dụ: Bạn đang thanh toán tại một trang web nào đó)
 • Gặp lỗi trong quá trình sử dụng phải chụp ảnh màn hình và gửi cho chúng tôi để xử lý, không được thử lại nhiều lần.
 • Lưu ý quan trọng: Ngay sau khi tạo tài khoản, paypal sẽ yêu cầu bạn liên kết thẻ. KHÔNG liên kết thẻ ngay ở bước này vì sẽ xảy ra lỗi. Hãy vào trang https://paypal.com/myaccount/money/cards/new và thêm thẻ.
 • Bước 2.1: Tại trang tài khoản Paypal ấn vào "Link a Card or Bank" hoặc ấn vào link này

 • Sau đó chọn Link a credit card
 • Bước 2.2: Điền thông tin thẻ mà bạn nhận được trong email:
 • Credit card number: Số thẻ
 • Card type: Paypal sẽ tự xác định loại thẻ
  • Nếu chữ số đầu tiên của số thẻ là 4: Visa
  • Nếu chữ số đầu tiên của số thẻ là 5: Mastercard
 • Expiration date: Exp của thẻ
 • Security code: Cvv của thẻ
Bước 2.3: Sau đó ấn Link Card, Paypal sẽ báo thành công như ảnh dưới. Ấn Done.
 • Bước 2.4: Ấn Confirm your card (Có thể nút này nằm bên dưới hơi khác so với ảnh minh họa)
 • Bước 2.5: Sau đó ấn Get a code (Chỉ được ấn 1 lần)

 • Bước 2.6: Paypal báo đã 'Get a code' thành công. Bạn hãy ấn Done & gửi yêu cầu xem code ở bước tiếp theo

Lưu ý quan trọng: Ngay sau khi tạo tài khoản, paypal sẽ yêu cầu bạn liên kết thẻ. KHÔNG liên kết thẻ ngay ở bước này vì sẽ xảy ra lỗi. Hãy vào trang https://paypal.com/myaccount/money/cards/new và thêm thẻ.

 • Bước 2.1: Tại trang tài khoản Paypal ấn vào "Link a Card or Bank" sau đó chọn "Link a credit card" hoặc ấn vào link này
 • Bước 2.2: Điền thông tin thẻ mà bạn nhận được trong email:
  • Credit card number: Số thẻ
  • Card type: Paypal sẽ tự xác định loại thẻNếu chữ số đầu tiên của số thẻ là 4: Visa
  • Nếu chữ số đầu tiên của số thẻ là 5: Mastercard
  • Expiration date: Exp của thẻ
  • Security code: Cvv của thẻ
 • Bước 2.3: Sau đó ấn Link Card, Paypal sẽ báo thành công như ảnh dưới. Ấn Done.
 • Bước 2.4: Chỉ có Paypal US Personal mới có thể lấy code như bước dưới đây, Paypal US business chỉ cần liên kết thẻ như bên trên là xong.
  • Tại trang thông tin thẻ (vừa link card), hãy thêm /confirmation?action=initiate_paypal_code_confirmation vào cuối đường link và Enter, sẽ xuất hiện chỗ yêu cầu code. Xem ảnh mẫu bên dưới:
 • Bước 2.5: Sau đó ấn Get a code (Chỉ ấn một lần)
 • Bước 2.6: Paypal báo đã 'Get a code' thành công. Bạn hãy ấn Done & gửi yêu cầu xem code ở bước tiếp theo
 • Sau khi có code, bạn quay trở lại Paypal và ấn vào "Enter the code to confirm your card"
 • Nhập code vào và ấn Confirm, quá trình xác thực hoàn tất!