Hướng dẫn Thẻ Verify Paypal Việt Nam & US – Exp 7 tháng

 • Bạn phải thực hiện đúng hướng dẫn, nếu không sẽ không được bảo hành khi bị lỗi.
 • Không liên kết thẻ ngay sau bước điền email, mật khẩu lúc tạo tài khoản; Paypal sẽ thông báo lỗi. Hãy vào My account => Wallet và link card.
 • Gặp lỗi trong quá trình sử dụng thẻ phải chụp ảnh màn hình và gửi cho chúng tôi ngay để xử lý, không được tự ý thử lại.

Nhập số thẻ (16 chữ số viết liền):

Zipcode của địa chỉ trong Paypal (KHÔNG SỬ DỤNG DẤU GẠCH NGANG "-") (ấn vào đây để xem zipcode trong Paypal của bạn.)

Điền xong 2 ô trên hãy ấn vào nút Gửi đi

 • Sau khi gửi yêu cầu cập nhật, bạn phải chờ chúng tôi xử lý xong mới có thể sử dụng thẻ.
 • Xem yêu cầu của bạn đã được xử lý xong hay chưa TẠI ĐÂY
 • Thông thường sẽ hoàn thành trong vài phút, nhưng còn tùy thuộc vào số lượng thẻ chúng tôi đang phải xử lý.

Lưu ý quan trọng: Không link card ngay sau bước điền email, mật khẩu lúc tạo tài khoản; Paypal sẽ thông báo lỗi. Thay vào đó, hãy vào My account => Wallet và link card.

Bước 2.1: Tại trang tài khoản Paypal ấn vào "Link a Card or Bank" hoặc ấn vào link này

 • Sau đó chọn Link a credit card

Bước 2.2: Điền thông tin thẻ mà bạn nhận được trong email:

 • Credit card number: Số thẻ
 • Card type: Paypal sẽ tự xác định loại thẻ
  • Nếu chữ số đầu tiên của số thẻ là 4: Visa
  • Nếu chữ số đầu tiên của số thẻ là 5: Mastercard
 • Expiration date: Exp của thẻ
 • Security code: Cvv của thẻ

Ví dụ điền như ảnh dưới:

Bước 2.3: Sau đó ấn Link Card, Paypal sẽ báo thành công như ảnh dưới. Ấn Done.

Bước 2.4: Ấn Confirm your card (Có thể nút này nằm bên dưới hơi khác so với ảnh minh họa)

Bước 2.5: Sau đó ấn Get a code

Bước 2.6: Paypal báo đã gửi 1 code về trang web của chúng tôi. Bạn hãy ấn Done & làm tiếp bước 3 để lấy code

Lưu ý quan trọng: Không link card ngay sau bước điền email, mật khẩu lúc tạo tài khoản; Paypal sẽ thông báo lỗi. Thay vào đó, hãy vào My account => Wallet và link card.

Bước 2.1: Tại trang tài khoản Paypal ấn vào "Link a Card or Bank" sau đó chọn "Link a credit card" hoặc ấn vào link này

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-1024x508.png

Bước 2.2: Điền thông tin thẻ mà bạn nhận được trong email:

 • Credit card number: Số thẻ
 • Card type: Paypal sẽ tự xác định loại thẻNếu chữ số đầu tiên của số thẻ là 4: Visa
 • Nếu chữ số đầu tiên của số thẻ là 5: Mastercard
 • Expiration date: Exp của thẻ
 • Security code: Cvv của thẻ

Ví dụ điền như ảnh dưới:

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image.png

Bước 2.3: Sau đó ấn Link Card, Paypal sẽ báo thành công như ảnh dưới. Ấn Done.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-2.png

Bước 2.4: Chỉ có Paypal US Personal mới có thể lấy code như bước dưới đây, Paypal US business chỉ cần liên kết thẻ như bên trên là xong.

Tại trang thông tin thẻ (vừa link card), hãy thêm /confirmation?action=initiate_paypal_code_confirmation vào cuối đường link và Enter, sẽ xuất hiện chỗ yêu cầu code. Xem ảnh mẫu bên dưới:

Bước 2.5: Sau đó ấn Get a code

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-4.png

Bước 2.6: Paypal báo đã gửi 1 code về trang web của chúng tôi. Bạn hãy ấn Done

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-5.png
Hãy chắc chắn rằng bạn đã ấn Get a code ở Paypal như hướng dẫn trong bước 2, code sẽ được Paypal gửi về hệ thống của chúng tôi gần như ngay lập tức.

Điền xong ấn vào nút "Gửi"

 • Sau khi gửi yêu cầu lấy code, bạn xem code TẠI ĐÂY
 • Thông thường sẽ cập nhật code trong vài phút, nhưng còn tùy thuộc vào số lượng thẻ chúng tôi đang phải xử lý.
 • Sau khi có code, bạn quay trở lại Paypal và ấn vào "Enter the code to confirm your card" như hình dưới
Nhập code vào và ấn Confirm, quá trình xác thực hoàn tất!