*Lưu ý: Thẻ Mastercard 5447 không cập nhật được zip code

Bạn vui lòng điền các thông tin dưới đây:

+ Ấn vào đây để cập nhật zipcode nhiều thẻ cùng một lúc

Sau khi gửi xong yêu cầu, bạn chờ đợi xuất hiện thông báo đã cập nhật thành công mới được sử dụng thẻ. (Nếu quá 3 phút chưa cập nhật xong, vui lòng nhắn tin cho chúng tôi để được xử lý nhanh).