*Lưu ý: Thẻ Mastercard 5447 không cập nhật được zip code

Bạn vui lòng điền các thông tin dưới đây:

[card_update_zip]

Sau khi gửi xong yêu cầu, bạn chờ đợi xuất hiện thông báo đã cập nhật thành công mới được sử dụng thẻ. (Nếu quá 3 phút chưa cập nhật xong, vui lòng nhắn tin cho chúng tôi để được xử lý nhanh).