Tài khoản Paypal Việt Nam đã có giao dịch + Đã lên seller

1.000.000 | 5% Hoàn tiền

  • Đây là Tài khoản Paypal Việt Nam đã xác minh thẻ, được tạo khoảng 2-4 tháng, chưa liên kết với bất kỳ trang web nào
  • Tài khoản đã lên seller (có email thông báo từ Paypal) – đây là loại tài khoản có tỷ lệ cao không bị tạm giữ khi nhận tiền (không hold), tuy nhiên chúng tôi không cam kết vấn đề này vì còn tùy thuộc vào số tiền & nguồn tiền.
  • Tài khoản có khoảng 10 – 20 giao dịch nhận tiền dạng Goods & Services, tổng số tiền trên $100 (trong tài khoản không còn tiền).
  • Sau khi mua hàng, đầy đủ thông tin tài khoản (trừ sđt) + email tài khoản + cookie sẽ được gửi vào email của bạn.
  • Tài khoản chưa từng bị limit và không gửi kèm theo bất kỳ loại giấy tờ nào
  • Tài khoản Paypal sử dụng email Outlook
  • Quy định bảo hành: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua, đổi tài khoản mới nếu tài khoản bị limit và chưa phát sinh giao dịch nào
  • Lưu ý: Hãy kiểm tra và bảo mật tài khoản trước khi sử dụng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với tiền trong tài khoản Paypal của bạn trong mọi trường hợp
  • Nên thay đổi sđt của tài khoản về sdt của bạn hoặc sử dụng kết hợp 2-step verification & cookie để tránh bị xác minh số điện thoại trong lần đăng nhập sau.

còn 8 hàng

Số lượng mua Giá chỉ còn
1 - 4 1.000.000
5 - 9 950.000
10 - 19 900.000
20+ 850.000

Refund Reason

Giỏ hàng

Cart is empty

Tổng
₫0.00
0