Tài khoản Paypal Việt Nam đã lên Seller (+ đã gỡ limited/hoặc chưa từng gỡ limited)

  • Tài khoản đã có giao dịch, đã lên Seller (nhận tiền rất ít bị hold). Chưa từng gỡ limited hoặc đã gỡ limited. Mua tại trang đối tác https://ppvn.me.

Refund Reason

Giỏ hàng

Cart is empty

Tổng
₫0.00
0