Thẻ tùy chọn số dư (0-10 USD) giá rẻ

20.000,0210.000,0

  • Loại thẻ: Prepaid card. Dùng tùy ý cho trang nào bạn muốn, tuy nhiên chúng tôi chỉ đảm bảo thẻ có đủ số dư, không đảm bảo website của bạn chấp nhận loại thẻ này.
  • Thẻ không thể sử dụng cho Paypal, Vultr, Azure, Google Cloud. Các trang khác quý khách vui lòng mua và thử.
  • Tự động cập nhật zip code tại https://fastverify.net/zipcode nếu trang của bạn có yêu cầu thẻ cần địa chỉ trùng khớp
  • Để kiểm tra số dư, lịch sử giao dịch & nhận OTP, vui lòng liên hệ với chúng tôi
  • Không đổi, trả sau khi mua
  • Thời hạn sử dụng và bảo hành thẻ: 1 tháng kể từ ngày mua.
  • (Nếu hết hàng, click vào tên sản phẩm để đăng ký nhận thông báo khi có hàng trở lại)

Refund Reason

Giỏ hàng

Cart is empty

Tổng
₫0.00
0