Hướng dẫn Thẻ xác minh tất cả các nước trừ châu Âu – Không lấy code – Exp 5 năm

Lưu ý quan trọng: Không link card ngay sau bước điền email, mật khẩu lúc tạo tài khoản; Paypal sẽ thông báo lỗi. Thay vào đó, hãy vào My account => Wallet và link card.

Bước 1: Tại trang tài khoản Paypal ấn vào “Link a Card or Bank” hoặc ấn vào link này

  • Sau đó chọn Link a credit card

Bước 2: Điền thông tin thẻ mà bạn nhận được trong email:

  • Credit card number: Số thẻ
  • Card type: Paypal sẽ tự xác định loại thẻ
    • Nếu chữ số đầu tiên của số thẻ là 4: Visa
    • Nếu chữ số đầu tiên của số thẻ là 5: Mastercard
  • Expiration date: Exp của thẻ
  • Security code: Cvv của thẻ

Ví dụ điền như ảnh dưới:

Bước 3: Sau đó ấn Link Card, Paypal sẽ báo thành công như ảnh dưới. Ấn Done.