Tài khoản Paypal Business Việt Nam đã có giao dịch

130.000450.000

  • Đây là loại Tài khoản Paypal Việt Nam đã xác minh thẻ, được tạo khoảng vài ngày – vài tuần, chưa liên kết với bất kỳ trang web nào
  • Tài khoản có từ 5 đến 20 giao dịch nhận tiền: mỗi giao dịch khoảng $1 – $5 ngẫu nhiên (trong tài khoản không còn tiền).
  • Sau khi mua hàng, đầy đủ thông tin tài khoản (trừ sđt) + email tài khoản + cookie sẽ được gửi vào email của bạn.
  • Tài khoản chưa từng bị limit và không gửi kèm theo bất kỳ loại giấy tờ nào
  • Tài khoản Paypal sử dụng email Outlook
  • Quy định bảo hành: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua, đổi tài khoản mới nếu tài khoản bị limit và chưa phát sinh giao dịch nào
  • Lưu ý: Hãy kiểm tra và bảo mật tài khoản trước khi sử dụng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với tiền trong tài khoản Paypal của bạn trong mọi trường hợp
  • Nên thay đổi sđt của tài khoản về sdt của bạn hoặc sử dụng kết hợp 2-step verification & cookie để tránh bị xác minh số điện thoại trong lần đăng nhập sau.
Xóa

Refund Reason

Giỏ hàng

Cart is empty

Tổng
₫0.00
0