Tài khoản Paypal Việt Nam

For perfect view paste shortcode on a page.

Sản phẩmMô tảGiá bánKhoMua hàng
Xóa
  • Tài khoản mới, chưa có giao dịch, chưa liên kết cho bất kỳ trang web nào. Bạn sẽ nhận được đầy đủ thông tin tài khoản Paypal + tài khoản email Outlook + cookie. Tài khoản chưa từng bị limit và không có docs.
  • Quy định bảo hành: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua, đổi tài khoản mới nếu tài khoản bị limit và chưa phát sinh giao dịch nào. Không bảo hành khi limit trong các trường hợp: Tạo invoice, nâng cấp lên Business, gửi xác minh danh tính (paypal.com/policy/hub).
  • Giảm giá khi mua trên 10+ và 20+ tài khoản.
45.000,0115.000,0
Xóa
  • Tài khoản đã xác minh thẻ, chưa liên kết với bất kỳ trang web nào. Tài khoản có từ 5 đến 10 giao dịch nhận tiền. Bạn sẽ nhận được đầy đủ thông tin tài khoản Paypal + tài khoản email Outlook + cookie. Tài khoản chưa từng bị limit và không có docs.
  • Quy định bảo hành: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua, đổi tài khoản mới nếu tài khoản bị limit và chưa phát sinh giao dịch nào. Không bảo hành khi limit trong các trường hợp: Tạo invoice, nâng cấp lên Business, gửi xác minh danh tính (paypal.com/policy/hub).
  • Giảm giá khi mua trên 5+ và 10+ tài khoản.
230.000,0400.000,0
Xóa
  • Tài khoản đã xác minh thẻ, chưa liên kết với bất kỳ trang web nào. Tài khoản đã lên seller (có email thông báo từ Paypal), nhận tiền thường không bị tạm giữ, tuy nhiên điều này còn tùy thuộc vào số tiền & nguồn tiền. Bạn sẽ nhận được đầy đủ thông tin tài khoản Paypal + tài khoản email Outlook + cookie. Tài khoản chưa từng bị limit và không có docs.
  • Quy định bảo hành: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua, đổi tài khoản mới nếu tài khoản bị limit và chưa phát sinh giao dịch nào. Không bảo hành khi limit trong các trường hợp: Tạo invoice, nâng cấp lên Business, gửi xác minh danh tính (paypal.com/policy/hub).
  • Giảm giá khi mua trên 5+ và 10+ tài khoản.
1.400.000,01.500.000,0

Hết hàng

Tài khoản Việt Nam mới/đã có giao dịch/seller các loại đã gỡ limited. Mua tại https://ppvn.me

Refund Reason

Giỏ hàng

Cart is empty

Tổng
₫0.00
0