Tài khoản Paypal Việt Nam


Sản phẩmMô tảGiá bánKhoMua hàng
Xóa
Tài khoản đã xác minh thẻ, chưa có giao dịch, chưa liên kết cho bất kỳ trang web nào. Bạn sẽ nhận được đầy đủ thông tin tài khoản Paypal + tài khoản email Outlook + cookie. Tài khoản chưa từng bị limit và không có docs. Quy định bảo hành: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua, đổi tài khoản mới nếu tài khoản bị limit và chưa phát sinh giao dịch nào. Không bảo hành trong trường hợp mua loại Personal & gặp limited khi nâng cấp lên Business. Giảm giá khi mua trên 10+ và 20+ tài khoản.
40.000,0100.000,0

Hết hàng

Xóa
Tài khoản đã xác minh thẻ, chưa liên kết với bất kỳ trang web nào. Tài khoản có từ 5 đến 10 giao dịch nhận tiền. Bạn sẽ nhận được đầy đủ thông tin tài khoản Paypal + tài khoản email Outlook + cookie. Tài khoản chưa từng bị limit và không có docs. Quy định bảo hành: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua, đổi tài khoản mới nếu tài khoản bị limit và chưa phát sinh giao dịch nào. Không bảo hành trong trường hợp mua loại Personal & gặp limited khi nâng cấp lên Business. Giảm giá khi mua trên 5+ và 10+ tài khoản.
215.000,0380.000,0
Xóa
Tài khoản đã xác minh thẻ, chưa liên kết với bất kỳ trang web nào. TK đã lên seller (có email thông báo từ Paypal), nhận tiền thường không bị tạm giữ, tuy nhiên điều này còn tùy thuộc vào số tiền & nguồn tiền. Bạn sẽ nhận được đầy đủ thông tin tài khoản Paypal + tài khoản email Outlook + cookie. Tài khoản chưa từng bị limit và không có docs. Quy định bảo hành: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua, đổi tài khoản mới nếu tài khoản bị limit và chưa phát sinh giao dịch nào. Không bảo hành trong trường hợp mua loại Personal & gặp limited khi nâng cấp lên Business. Giảm giá khi mua trên 5+ và 10+ tài khoản.
1.100.000,0

Hết hàng

Refund Reason

Giỏ hàng

Cart is empty

Tổng
₫0.00
0